بازگشت به صفحه اصلی
تا می کشم خطوطِ تو را پاک می شوی (نجمه زارع)


تا می کشم خطوطِ تو را پاک می شوی
داری کمی فراتر از ادراک می شوی

هر لحظه از نگاه دلم می چکی ولی
با دستمال کاغذی ام پاک می شوی

این عابران که می گذرند از خیال من
مشکوک نیستند تو شکاک می شوی

تو زنده ای هنوز برایم گمان نکن
در گور خاطرات خوشم خاک می شوی

باید به شهر عشق تو با احتیاط رفت
وقتی که عاشقی چقدر خطرناک می شوی!

 

نجمه زارع


ارسال شده در: شنبه 25 شهريور 1391 | توسط : سید مجتبی محمدی
مطالب پربازدید
خاک، شاهد بود مشتی استخوان را از تنت (نجمه زارع) - [بازدید:432]
بده به دست من این بار بیستونها را (نجمه زارع) - [بازدید:434]
به یک پلک تو می بخشم تمام روزها و شبها را (نجمه زارع) - [بازدید:437]
خورشید پشت پنجره ی پلکهای من (نجمه زارع) - [بازدید:437]
باران، غروب، ماه، اتوبوسي كه ممكن است (نجمه زارع) - [بازدید:439]
خبر به دورترین نقطه جهان برسد (نجمه زارع) - [بازدید:440]
به یک پلک تو می‌بخشم تمام روز و شب‌ها را (نجمه زارع) - [بازدید:441]
خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه(نجمه زارع) - [بازدید:444]
همین دقیقه، همین ساعت ... آفتاب، درست (نجمه زارع) - [بازدید:449]
دنيا به دور شهر تو ديوارْ بسته است (نجمه زارع) - [بازدید:449]
یک درخت پیرم و سهم تبرها می شوم (نجمه زارع) - [بازدید:453]
بعید نیست سرم را غزل به باد دهد (نجمه زارع) - [بازدید:454]
هر چه این احساس را در انزوا پنهان کند(نجمه زارع) - [بازدید:454]
وقتی دلم به سمت تو مایل نمی شود (نجمه زارع) - [بازدید:456]
تصویر ماه را کسی از چاه می‌کشد (نجمه زارع) - [بازدید:456]
مطالب تصادفی
به یک پلک تو می‌بخشم تمام روز و شب‌ها را (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
فضای خانه که از خنده های ما گرم است (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
از خاطرات گمشده می آیم تابوتی از نگاه تو بر دوشم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
باران، غروب، ماه، اتوبوسي كه ممكن است (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
وطن پرست جنوبی! میان فاصله ها گم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
نوشته ام به دل شعرهای غیر مجاز (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
من، میز قهوه خانه و چایی که مدتی ست (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
کدخدا می گوید از اینجا نرو - یک ناشناس؟ (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
خورشید پشت پنجره ی پلک های من (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
من نيستم مانند تو، مثل خودم هم نيستم(نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
ضعیف و لاغر و زرد و صدای خواب آور (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
ساعت دو شب است که با چشم بی رمق (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
می رسم، اما سلام انگار یادم می رود (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
همان اول دلم را در تب و تاب آفريد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
یک درخت پیرم و سهم تبرها می شوم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
آخرین مطالب
شب است و باز چراغ اتاق می سوزد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
از خاطرات گمشده می آیم تابوتی از نگاه تو بر دوشم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
ساعت دو شب است که با چشم بی رمق (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
بعید نیست سرم را غزل به باد دهد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
فضای خانه که از خنده های ما گرم است (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
بی تو اندیشیده ام کمتر به خیلی چیزها (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
وقتی دلم به سمت تو مایل نمی شود (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
وطن پرست جنوبی! میان فاصله ها گم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه(نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
یک درخت پیرم و سهم تبرها می شوم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
غم که می آید در و دیوار، شاعر می شود (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
من خسته ام، تو خسته ای آیا شبیه من؟ (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
به یک پلک تو می بخشم تمام روزها و شبها را (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
کدخدا می گوید از اینجا نرو - یک ناشناس؟ (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
... و ای بهانه ی شیرینتر از شکر قندم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391