بازگشت به صفحه اصلی
تا می کشم خطوطِ تو را پاک می شوی (نجمه زارع)


تا می کشم خطوطِ تو را پاک می شوی
داری کمی فراتر از ادراک می شوی

هر لحظه از نگاه دلم می چکی ولی
با دستمال کاغذی ام پاک می شوی

این عابران که می گذرند از خیال من
مشکوک نیستند تو شکاک می شوی

تو زنده ای هنوز برایم گمان نکن
در گور خاطرات خوشم خاک می شوی

باید به شهر عشق تو با احتیاط رفت
وقتی که عاشقی چقدر خطرناک می شوی!

 

نجمه زارع


ارسال شده در: شنبه 25 شهريور 1391 | توسط : سید مجتبی محمدی
مطالب پربازدید
به یک پلک تو می بخشم تمام روزها و شبها را (نجمه زارع) - [بازدید:448]
بده به دست من این بار بیستونها را (نجمه زارع) - [بازدید:448]
خورشید پشت پنجره ی پلکهای من (نجمه زارع) - [بازدید:449]
خاک، شاهد بود مشتی استخوان را از تنت (نجمه زارع) - [بازدید:449]
به یک پلک تو می‌بخشم تمام روز و شب‌ها را (نجمه زارع) - [بازدید:452]
باران، غروب، ماه، اتوبوسي كه ممكن است (نجمه زارع) - [بازدید:456]
خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه(نجمه زارع) - [بازدید:461]
دنيا به دور شهر تو ديوارْ بسته است (نجمه زارع) - [بازدید:463]
تصویر ماه را کسی از چاه می‌کشد (نجمه زارع) - [بازدید:463]
خبر به دورترین نقطه جهان برسد (نجمه زارع) - [بازدید:464]
همین دقیقه، همین ساعت ... آفتاب، درست (نجمه زارع) - [بازدید:464]
هر چه این احساس را در انزوا پنهان کند(نجمه زارع) - [بازدید:466]
شبیه قطره بارانی که آهن را نمی فهمد (نجمه زارع) - [بازدید:467]
من نيستم مانند تو، مثل خودم هم نيستم(نجمه زارع) - [بازدید:468]
یک درخت پیرم و سهم تبرها می شوم (نجمه زارع) - [بازدید:469]
مطالب تصادفی
بعید نیست سرم را غزل به باد دهد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
هر چه این احساس را در انزوا پنهان کند(نجمه زارع) - سه شنبه 4 مهر 1391
فضای خانه که از خنده های ما گرم است (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
دلی که می کشی از آن عذاب بی رحم است (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
نوشته ام به دل شعرهای غیر مجاز (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
همان اول دلم را در تب و تاب آفريد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
بعد از تو سرد و خسته و ساکت تمام روز (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
شبیه قطره بارانی که آهن را نمی فهمد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
یک درخت پیرم و سهم تبرها می شوم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
تصویر ماه را کسی از چاه می‌کشد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
... و ای بهانه ی شیرینتر از شکر قندم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
دنيا به دور شهر تو ديوارْ بسته است (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
زخمم بزن، که زخم مرا مرد میکند( نجمه زارع) - سه شنبه 4 مهر 1391
تو نیستی و این در و دیوار هیچ وقت... (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
خاک، شاهد بود مشتی استخوان را از تنت (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
آخرین مطالب
شب است و باز چراغ اتاق می سوزد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
از خاطرات گمشده می آیم تابوتی از نگاه تو بر دوشم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
ساعت دو شب است که با چشم بی رمق (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
بعید نیست سرم را غزل به باد دهد (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
فضای خانه که از خنده های ما گرم است (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
بی تو اندیشیده ام کمتر به خیلی چیزها (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
وقتی دلم به سمت تو مایل نمی شود (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
وطن پرست جنوبی! میان فاصله ها گم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه(نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
یک درخت پیرم و سهم تبرها می شوم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
غم که می آید در و دیوار، شاعر می شود (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
من خسته ام، تو خسته ای آیا شبیه من؟ (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
به یک پلک تو می بخشم تمام روزها و شبها را (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
کدخدا می گوید از اینجا نرو - یک ناشناس؟ (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391
... و ای بهانه ی شیرینتر از شکر قندم (نجمه زارع) - شنبه 25 شهريور 1391